٠•♥ شأن نزول برخی آیات از جزء سی قرآن مجید ♥•٠
شأن نزول برخی آیات از جزء سی قرآن مجید بر حسب کتاب شان نزول آیات قرآن از آیت الله مکارم شیرازی ، ترجمه قرآن مجید از آیتی،نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه از محمدباقر محقق


 

ترجمه

 

ای آدمی، چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده است؟

 

شان نزول

 

این آیه درباره اسود بن کلدة الجمحى نازل گردیده که خیال سوء قصد نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته است ولى نتوانست منظور خویش را عملى سازد و خداوند هم او را در این خیال سوء مورد مؤاخذه قرار نداد و درباره او این آیة نازل گردید و نیز گویند: درباره ولید بن مغیرة نازل شده و همچنین گویند: آیه مزبور براى جمیع کفار عمومیت خواهد داشت.[۱] عکرمه گوید: این آیه درباره أبی بن خلف نازل شده است.[۲]

 

پانویس

 

 1. تفسیر کشف الاسرار.
 2.  تفسیر ابن ابى حاتم.

منابع

 

 • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 856. 

ترجمه

هر کس می داند چه چیز پیشاپیش فرستاده و چه چیز بر جای گذاشته است.(5)

شأن نزول

این آیه درباره یکى از فاسقین نازل گردیده است.[۱]

پانویس

 1. تفسیر على بن ابراهیم.

منابع

 • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 855.

 
 

ترجمه

 

و شما نمی خواهید مگر آنچه را که پروردگار جهانیان خواسته باشد.

 

شان نزول

 

سلیمان بن موسى گوید: وقتى که آیه 28 این سوره «لِمَنْ شاءَ مِنْکمْ أَنْ یسْتَقِیمَ، یعنى براى کسانى از شما که بخواهند استقامت ورزیده و راه راست را پیش گیرند» نازل شد. ابوجهل گفت: استقامت مزبور مربوط به خودمان است، اگر خواستیم استقامت می‌نمائیم و اگر هم نخواستیم استقامت نمى کنیم سپس این آیة نازل گردید.[۱] ابوهریرة گوید: کفار گفتند: اگر خواستیم استقامت مى کنیم و اگر نخواستیم استقامت نمى ورزیم[۲] چنان که عمرو بن محمد از زید بن اسلم او از ابوهریرة[۳] و نیز از طریق سلیمان از قاسم بن مخیمره[۴] این حدیث روایت شده است.

 

پانویس

 

 1. تفاسیر طبرى و ابن ابى حاتم.
 2. تفسیر کشف الاسرار.
 3. تفسیر ابن ابى حاتم.
 4. تفسیر ابن المنذر.

منابع

 

 • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 855. 

 

ترجمه

 

و چون از دختر زنده به گور شده، پرسیده شود که (8) به چه گناهی کشته شده است.(9)

شأن نزول

محمد بن ابى عمیر بعد از یک واسطه از امام صادق علیه‌السلام روایت کند که این آیات درباره امام حسین علیه‌السلام نازل شده است[۱] و نیز منصور بن حازم بعد از یک واسطه از امام باقرعلیه‌السلام نقل نماید که فرمود: این آیات درباره ما نازل گردیده است.[۲]

پانویس

 1.  کتاب کامل الزیارات از ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه.
 2.  البرهان فی تفسیر القرآن.

منابع

 •  قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 854.ترجمه

 

مرگ بر آدمی باد که چه ناسپاس است.

 

شان نزول

 

عکرمة گوید: این آیه درباره عتبة بن ابى‌لهب نازل شده، هنگامى که گفته بود من به خداى ستارگان کافر هستم.[۱]

 

پانویس

 

 1. تفسیر ابن المنذر.

منابع

 

 • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 853.