٠•♥ شأن نزول برخی آیات از جزء سی قرآن مجید ♥•٠
شأن نزول برخی آیات از جزء سی قرآن مجید بر حسب کتاب شان نزول آیات قرآن از آیت الله مکارم شیرازی ، ترجمه قرآن مجید از آیتی،نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه از محمدباقر محقق


 

ترجمه

 

روی را ترش کرد و سر برگردانید.(1) چون، آن نابینا به نزدش آمد.(2)

 

شأن نزول

 

«شیخ طوسى» گویند: عده اى گویند: این آیات درباره مردى از بنى‌امیه نازل گردیده که با رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم همراه بود. وقتى که ابن ام‌مکتوم آمد خود را جمع کرد و چهره خود را نسبت به او عبوس نمود و خواست با این عمل از ابن ام‌مکتوم اعراض نموده و دورى جسته باشد سپس خداوند با نزول این آیه روش او را مذمت فرمود[۱]

 

پانویس

 

 1.   على بن ابراهیم در تفسیر خود گوید: این آیه درباره عثمان بن عفان و ابن ام‌مکتوم نازل شده و ابن ام‌مکتوم مؤذن رسول خدا‌ صلی الله علیه و آله بوده است و در عین حال کور و نابینا هم بود. روزى نزد پیامبر آمد در حالتى که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله با وى بودند. عثمان نیز نزد پیامبر بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله ابن ام‌مکتوم را بر عثمان مقدم داشت و عثمان رو ترش کرد و از ابن ام‌مکتوم روى برگردانید و این آیات نازل گردید.

 

منابع

 

 • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و... ص 852.
 

ترجمه

تو را از قیامت می پرسند که چه وقت واقع شود.(42)از یاد کردن آن تو را چکار است؟(43)منتهای آن نزد پروردگار توست.(44)

شان نزول

از طریق جویبر از ضحاک و او از ابن عباس روایت شده که مشرکین مکه از پیامبر از روى مسخره سؤال می‌کردند که چه وقتى روز قیامت برپا خواهد گشت[1] و نیز از طارق بن شهاب[2] و همچنین از عروة[3] این حدیث نقل و روایت گردیده است.

پانویس

 1.  تفسیر ابن ابى حاتم.
 2. تفاسیر طبرى و طبرانى.
 3. تفسیر ابن ابى حاتم.

منابع 

 • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 851.ترجمه

 گویند: این بازگشت ما بازگشتی است زیان آور.

 شان نزول

محمد بن کعب گوید: وقتى که آیه «أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحافِرَةِ»[۱] نازل گردید. کفار قریش گفتند: اگر ما بعد از مرگ زنده بشویم، هر آینه در خسران و زیان قرار خواهیم گرفت سپس این آیه نازل گردید.[۲]

 پانویس

 1.   آیه 10؛ همین سوره (ترجمه)، «آیا ما پس از مرگ باز زندگى دیگرى خواهیم نمود؟».
 2.  سنن سعید بن منصور.

منابع

 • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 851. 

 

 

ترجمه

از چه چیز می پرسند؟ (1) از آن خبر بزرگ.(2)

نزول


«شیخ طوسى» گفت : در سبب نزول این آیات گویند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هر وقت خبرى که به قریش می‌داد و یا از اخبار امم گذشته چیزى به آن‌ها مى گفت و نیز موعظه و پند و اندرز می‌داد، مسخره مى کردند. خداوند پیامبر خود را از گفتار با آن‌ها طى آیه «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیکمْ فِی الْکتابِ»[۱] نهى فرمود.

از آن به بعد وقتى که پیامبر اصحاب خود را موعظه می‌نمود و یا اخبار امم گذشته را به آنان می‌داد، اگر مشرکین وارد می‌شدند از سخن گفتن خوددارى می‌فرمود. مشرکین گفتند: یا محمد به خداوند قسم گفتار تو عجیب است و ما خیلى مایل هستیم کلام وحدیث تو را بشنویم. پیامبر فرمود: خداوند مرا نهى نموده است که با شما حدیث و یا خبرى بگویم سپس این آیه نازل گردید.[۲]

 پی نوشت:

 1. آیه، 140 سوره نساء که موضوع شأن و نزول آن از تفاسیر روض الجنان و مجمع البیان در صفحه 255 ذکر شده است.
 2.  طبرى صاحب جامع البیان و ابن ابى حاتم در تفسیر خود از حسن بصرى روایت کنند که وقتى که رسول خدا صلى الله علیه و آله مبعوث گردید. مردم از یکدیگر درباره آن پرسش مى کردند سپس این آیه نازل گردید.

منبع:

 • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 850.