ترجمه

تو را از قیامت می پرسند که چه وقت واقع شود.(42)از یاد کردن آن تو را چکار است؟(43)منتهای آن نزد پروردگار توست.(44)

شان نزول

از طریق جویبر از ضحاک و او از ابن عباس روایت شده که مشرکین مکه از پیامبر از روى مسخره سؤال می‌کردند که چه وقتى روز قیامت برپا خواهد گشت[1] و نیز از طارق بن شهاب[2] و همچنین از عروة[3] این حدیث نقل و روایت گردیده است.

پانویس

  1.  تفسیر ابن ابى حاتم.
  2. تفاسیر طبرى و طبرانى.
  3. تفسیر ابن ابى حاتم.

منابع 

  • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
  • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 851.