شأن نزول آیات 1 تا 3 سوره مبارکه ماعون

(1)

ترجمه:

آیا آن را که روز جزا را دروغ می شمرد، دیدی؟(1)

او همان کسی است که یتیم را به اهانت می راند.(2)

و مردم را به طعام دادن به بینوا وانمی دارد.(3)

شأن نزول آیات 1 تا 3:

این آیات درباره عاص بن وائل السهمى نازل شده و نیز گویند: درباره ولید بن مغیرة نازل گردیده است.

ابن جریج گوید: درباره ابوسفیان بن حرب آمده که هر هفته دو شتر نحر مى کرد و یتیمى از او گوشت خواست با عصاى خود او را از خود راند[۱] و نیز گویند: آیه 1 درباره ابوجهل و کفار قریش نازل شده است.[۲]

 

پانویس:

  1. تفسیر کشف الاسرار.
  2. تفسیر على بن ابراهیم.

منابع:

  • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
  • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 883.
/ 0 نظر / 37 بازدید