شان نزول آیه 12 سوره ی نازعات

ترجمه

 گویند: این بازگشت ما بازگشتی است زیان آور.

 شان نزول

محمد بن کعب گوید: وقتى که آیه «أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحافِرَةِ»[۱] نازل گردید. کفار قریش گفتند: اگر ما بعد از مرگ زنده بشویم، هر آینه در خسران و زیان قرار خواهیم گرفت سپس این آیه نازل گردید.[۲]

 پانویس

  1.   آیه 10؛ همین سوره (ترجمه)، «آیا ما پس از مرگ باز زندگى دیگرى خواهیم نمود؟».
  2.  سنن سعید بن منصور.

منابع

  • قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی.
  • محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 851.
/ 1 نظر / 27 بازدید