# آیت_الله_مکارم

شان نزول آیات اول تا پنجم سوره علق

ترجمه: بخوان به نام پروردگارت که آفرید.(1) انسان را از خون بسته‌اى خلق کرد!(2) بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است.(3) همان کسى که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

شأن نزول آیات پایانی سوره ی مطففین

ترجمه   بدکاران (در دنیا) پیوسته به مؤمنان می‌خندیدند، (۲۹) و هنگامی که از کنارشان می‌گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می‌کردند، (۳۰)  و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

شان نزول آیات ابتدایی سوره ی مطففین

ترجمه واى بر کم‌فروشان!(1) آنان که وقتى براى خود پیمانه مى‌کنند، حق خود را به طور کامل مى‌گیرند.(2) اما هنگامى که مى‌خواهند براى ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 44 بازدید