# حضرت_علی

شأن نزول آیات پایانی سوره ی مطففین

ترجمه   بدکاران (در دنیا) پیوسته به مؤمنان می‌خندیدند، (۲۹) و هنگامی که از کنارشان می‌گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می‌کردند، (۳۰)  و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید